Letný režim od júla 2022

 


Režim od septembra 2022

Vyberte si z ponuky dvoch kurzov - kresba a maľba, alebo hry s hlinou - keramika. Kurzy si môžete aj jednorazovo skúsiť - či je to pre Vás, a ako vám to vyhovuje. Jednorazový vstup je za 20 euro dospelý a 15 euro dieťa.

Pracujeme a tvoríme v malých skupinkách. Deti a dospelí majú svoju skupinku. Výnimka je počas workshopov.

 

Kresba a maľba / výtvarka

 + príprava na umelecké školy

Výtvarný kurz je zameraný na individuálne požiadavky a schopnosti účastníka. Momentálne pracujeme v malých skupinách - max. počet sú 4 dospelé osoby. Pri deťoch je max. počet 6 osôb.

 

Venujeme sa kresbe a jej širokým možnostiam vyjadrenia - tieňovanie, perspektíve, tvaru a modelácii v správnych proporciách. Po zvládnutí základných výtvarných prostriedkov sa postupne dopracúvame k štýlu každého človeka v súlade s jeho osobnosťou. V maľbe postupujeme rovnako - od základov v kresbe a znalostiach tvaru - modelácii si osvojujeme vzťahy farieb a maliarske štýly cez dejiny umenia. Skúšame klasické témy - zátišie, busta, kópie - citácie z diel  veľkých majstrov. Po nadobudnutí základných zručností začíname experimentovať a aktivovať vlastné výtvarné vnímanie, cítenie a názor až ku výpovednému vlastnému dielu.

 

Deti (6-12rokov): 55 euro - 4x2h

Dospelí (13-99rokov): 70 euro - 4x2h/ štvrtok od 18 do 20/21 hod. /75euro 4x3hod